Tham gia thành viên VIP trên HPlay để tải game và ứng dụng miễn phí trên mobile.
Đăng ký VIP ngày (2.000đ/ngày) Đăng ký VIP tuần (10.000đ/tuần)

exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 936 OCIStmtExecute: ORA-00936: missing expression (/root/PDO_OCI-1.0/oci_statement.c:142)' in /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #4 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #5 /var/www/html/application/modules/admin/models/App.php(89): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll('SELECT A.ID AID...') #6 /var/www/html/application/blocks/DefaultNavigator.php(10): Admin_Model_App->getDataByParent(-1, 1, NULL, -1, -1, -1, 1) #7 [internal function]: Block_DefaultNavigator->Defaultnavigator('vi') #8 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(350): call_user_func_array(Array, Array) #9 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View_Abstract->__call('DefaultNavigato...', Array) #10 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View->DefaultNavigator('vi') #11 /var/www/html/library/Zend/View.php(108): include('/var/www/html/a...') #12 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(888): Zend_View->_run('/var/www/html/a...') #13 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(900): Zend_View_Abstract->render('newsdetail/inde...') #14 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(921): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript('newsdetail/inde...', NULL) #15 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(960): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render() #16 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(277): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch() #17 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action.php(527): Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch() #18 /var/www/html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction') #19 /var/www/html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #20 /var/www/html/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(97): Zend_Controller_Front->dispatch() #21 /var/www/html/library/Zend/Application.php(366): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #22 /var/www/html/index.php(29): Zend_Application->run() #23 {main} Next exception 'Zend_Db_Statement_Exception' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 936 OCIStmtExecute: ORA-00936: missing expression (/root/PDO_OCI-1.0/oci_statement.c:142)' in /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #3 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #4 /var/www/html/application/modules/admin/models/App.php(89): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll('SELECT A.ID AID...') #5 /var/www/html/application/blocks/DefaultNavigator.php(10): Admin_Model_App->getDataByParent(-1, 1, NULL, -1, -1, -1, 1) #6 [internal function]: Block_DefaultNavigator->Defaultnavigator('vi') #7 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(350): call_user_func_array(Array, Array) #8 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View_Abstract->__call('DefaultNavigato...', Array) #9 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View->DefaultNavigator('vi') #10 /var/www/html/library/Zend/View.php(108): include('/var/www/html/a...') #11 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(888): Zend_View->_run('/var/www/html/a...') #12 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(900): Zend_View_Abstract->render('newsdetail/inde...') #13 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(921): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript('newsdetail/inde...', NULL) #14 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(960): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render() #15 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(277): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch() #16 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action.php(527): Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch() #17 /var/www/html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction') #18 /var/www/html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #19 /var/www/html/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(97): Zend_Controller_Front->dispatch() #20 /var/www/html/library/Zend/Application.php(366): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #21 /var/www/html/index.php(29): Zend_Application->run() #22 {main}

Cách thức thanh toán

- Để vận hành quảng cáo và duy trì hệ thống chúng tôi phải thu phí lượt tải đối với từng nội dung (trò chơi, ứng dụng). Phí của lượt tải được hiển thị đối với từng nội dung hoặc gói dịch vụ. Lượt tải là 1 lần tải xuống và lưu lại nội dung trên thiết bị của khách hàng. Sau khi tải xuống, khách hàng được sử dụng (cài đặt, chơi) mà không phải trả thêm chi phí nào.
- Đối với các gói dịch vụ sau thời gian miễn phí, hệ thống sẽ trừ phí sử dụng dịch vụ cụ thể theo gói khách hàng đã đăng ký. Gói VIP ngày - 2.000đ/ngày, Gói VIP tuần – 10.000đ/tuần. Mỗi lần trừ phí, khách hàng được sử dụng dịch vụ trong 1 chu kỳ cước (ngày/tuần) theo quy định của từng gói. Quy trình sẽ lặp lại như vậy cho những chu kỳ ngày/tuần tiếp theo.
- Việc thu phí lượt tải lẻ hoặc phát sinh mua đồ trong game/ứng dụng hoặc kích hoạt game/ứng dụng được chúng tôi liên kết qua hệ thống trừ cước online vào tài khoản di động của khách hàng. Trừ cước thành công, khách hàng sẽ sử dụng được dịch vụ.
- Giá cước các nội dung và gói dịch vụ trên HPlay: từ 0đ - 15.000đ