Tham gia thành viên VIP trên HPlay để tải game và ứng dụng miễn phí trên mobile.
Đăng ký VIP ngày (2.000đ/ngày) Đăng ký VIP tuần (10.000đ/tuần)

exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 936 OCIStmtExecute: ORA-00936: missing expression (/root/PDO_OCI-1.0/oci_statement.c:142)' in /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #4 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #5 /var/www/html/application/modules/admin/models/App.php(89): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll('SELECT A.ID AID...') #6 /var/www/html/application/blocks/DefaultNavigator.php(10): Admin_Model_App->getDataByParent(-1, 1, NULL, -1, -1, -1, 1) #7 [internal function]: Block_DefaultNavigator->Defaultnavigator('vi') #8 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(350): call_user_func_array(Array, Array) #9 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View_Abstract->__call('DefaultNavigato...', Array) #10 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View->DefaultNavigator('vi') #11 /var/www/html/library/Zend/View.php(108): include('/var/www/html/a...') #12 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(888): Zend_View->_run('/var/www/html/a...') #13 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(900): Zend_View_Abstract->render('newsdetail/inde...') #14 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(921): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript('newsdetail/inde...', NULL) #15 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(960): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render() #16 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(277): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch() #17 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action.php(527): Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch() #18 /var/www/html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction') #19 /var/www/html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #20 /var/www/html/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(97): Zend_Controller_Front->dispatch() #21 /var/www/html/library/Zend/Application.php(366): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #22 /var/www/html/index.php(29): Zend_Application->run() #23 {main} Next exception 'Zend_Db_Statement_Exception' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 936 OCIStmtExecute: ORA-00936: missing expression (/root/PDO_OCI-1.0/oci_statement.c:142)' in /var/www/html/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:234 Stack trace: #0 /var/www/html/library/Zend/Db/Statement.php(303): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #1 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #2 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #3 /var/www/html/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(736): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('SELECT A.ID AID...', Array) #4 /var/www/html/application/modules/admin/models/App.php(89): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll('SELECT A.ID AID...') #5 /var/www/html/application/blocks/DefaultNavigator.php(10): Admin_Model_App->getDataByParent(-1, 1, NULL, -1, -1, -1, 1) #6 [internal function]: Block_DefaultNavigator->Defaultnavigator('vi') #7 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(350): call_user_func_array(Array, Array) #8 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View_Abstract->__call('DefaultNavigato...', Array) #9 /var/www/html/application/modules/default/views/default/scripts/newsdetail/index.phtml(14): Zend_View->DefaultNavigator('vi') #10 /var/www/html/library/Zend/View.php(108): include('/var/www/html/a...') #11 /var/www/html/library/Zend/View/Abstract.php(888): Zend_View->_run('/var/www/html/a...') #12 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(900): Zend_View_Abstract->render('newsdetail/inde...') #13 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(921): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->renderScript('newsdetail/inde...', NULL) #14 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/Helper/ViewRenderer.php(960): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->render() #15 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action/HelperBroker.php(277): Zend_Controller_Action_Helper_ViewRenderer->postDispatch() #16 /var/www/html/library/Zend/Controller/Action.php(527): Zend_Controller_Action_HelperBroker->notifyPostDispatch() #17 /var/www/html/library/Zend/Controller/Dispatcher/Standard.php(308): Zend_Controller_Action->dispatch('indexAction') #18 /var/www/html/library/Zend/Controller/Front.php(954): Zend_Controller_Dispatcher_Standard->dispatch(Object(Zend_Controller_Request_Http), Object(Zend_Controller_Response_Http)) #19 /var/www/html/library/Zend/Application/Bootstrap/Bootstrap.php(97): Zend_Controller_Front->dispatch() #20 /var/www/html/library/Zend/Application.php(366): Zend_Application_Bootstrap_Bootstrap->run() #21 /var/www/html/index.php(29): Zend_Application->run() #22 {main}

Hướng dẫn sử dụng

Gói dịch vụ: Game VIP Tuần và Game VIP Ngày
Thành viên VIP trên hplay sẽ được MIỄN PHÍ đăng ký lần đầu tiên và tải MIỄN PHÍ 3 Game (Có giá) bất kỳ. Ngoài ra khách hàng cũng có thể tải các game miễn phí khác từ wapsite http://hplay.vn 
Cước phí dịch vụ: Sau thời gian Khuyến mại, phí dịch vụ: 10.000đ/ tuần đối với gói VIP Tuần  hoặc 2.000đ/Ngày đối với gói VIP Ngày.
Để đăng ký gói VIP Ngày Quý khách vui lòng bấm vào đây hoặc soạn tin GP1 gửi 9171.
Để đăng ký gói VIP Tuần Quý khách vui lòng bấm vào đây hoặc soạn tin GP7 gửi 9171.
Lưu ý: Quý khách không thể đăng ký cùng lúc 2 gói VIP Tuần và VIP Ngày